Sistemul de construcţie ecologic „CONCREWALL

Caracteristicile funcţionale ale elementelor CONCREWALL:

A. Izolarea termică şi comportamentul termoigrometric.

Conductibilitatea aproximativa (T=20 °C) a polistirenului cu densitatea variabila intre 15-25 kg/mc folosit in panourile CONCREWALL variază între 35-40 mW/m°K.

Comportamentul termoigrometric al polistirenului este dat de condiţiile de umiditate şi temperatură a aerului din interiorul şi exteriorul construcţiei.

În cazul în care verificarea teoretică semnalează posibilitatea formării condensului, este obligatorie aplicarea unei bariere de vapori.

B. Izolarea acustică.

Cercetarile facute intr-o camera cu vibraţii respectând normele ISO 140/111 au demonstrat că:

a. un panou simplu cu o grosime minimă de 95 mm, cu polistiren gros de 40 mm şi densitatea de 12 kg/mc a fost situat în clasa de transmisie sonoră (STC) 35;

b. un panou dublu care prezinta un nucleu central de beton cu grosime minimă de 10 cm poate fi situat în clasa de transmisie sonoră 45-47, dovedindu-se a fi soluţia optimă pentru izolarea zgomotului de mare şi medie frecvenţă.

C. Rezistenţa la foc.

Polistirenul poate fi fabricat fără aditivi sau cu aditivi, caz în care se îmbunătăţeşte comportamentul la foc, conferind produsului caracteristica de "autostingere" sau "întârzierea propagării flăcării".

Din punct de vedere al comportamentului la foc, polistirenul este un material combustibil, fiind compus din carbon şi hidrogen.

Descompunerea lui începe la 230-260ş C, cu emisie de vapori inflamabili, dar numai la 450-500ş C are loc aprinderea.

Propagarea flacarii e spontană la polistirenul normal, dar cere un aport mare de oxigen, deci aer de combustie de cca 130 de ori volumul său.

Aceste cantităţi de aer nu sunt disponibile imediat, atunci când polistirenul este protejat cu beton, cum este în cazul panourilor CONCREWALL.

In cazul polistirenului tratat cu aditivi, propagarea flăcării se atenuează, practic acesta arde doar dacă este expus la flacără şi introdus într-un foc de proporţii.

Chiar şi aşa, contribuţia lui la menţinerea incendiului e scazută, ţinând cont de volumul mic al acestuia.

In normativele privind clasificarea comportamentului materialelor combustibile, polistirenul normal este pe ultimul loc, iar cel aditivat, pe primul loc.

In panourile CONCREWALL, polistirenul se găseşte tot timpul protejat de o anumită grosime de beton armat care impiedică contactul imediat cu flăcările.

In cazul panourilor duble, la care stratul interior de beton este armat şi constituie structura de rezistenţa, s-a demonstrat ca ansamblul format din plăcile de polistiren şi straturile exterioare de beton armat conferă o mare rezistenţă la foc structurii interioare de rezistenţă.

PCS

Panou CONCREWALL Simplu

Confectionarea Panoului CONCREWALL Simplu se face prin formarea unui "sandwich" constituit din două plase între care se pune polistiren cu grosimi cuprinse între 40 mm -140 mm şi 120 mm - 220 mm pentru perete final.

Cele două plase se leagă rigid între ele, prin sudare cu conectori din sârmă zincată care traversează polistirenul de aproximativ 40 de ori/mp.

 

PCD

Panou CONCREWALL Dublu

Panourile CONCREWALL Duble se realizează din două panouri simple, între care se lasă un spaţiu pentru turnarea betonului de rezistenţă.

Cele două panouri sunt, de asemenea, legate între ele rigid, cu conectori din sârma zincată care traversează spaţiul lăsat pentru turnarea betonului.

 

PCSol

Panou CONCREWALL Pardoseli şi Şarpante

Confecţionarea panoului CONCREWALL Pardoseli se face prin formarea unui "sandwich" constituit din două plase, între care se pune polistiren cu grosimi cuprinse între 240 mm -410 mm.

Cele două plase se leagă rigid între ele, prin sudare cu conectori din sârmă zincată care traversează polistirenul de aproximativ 40 de ori/m2.

 

Polistiren ignifugat expandat Termovic

Noi folosim polistiren produs de PB Panel Construct plăci de polistiren expandat pentru izolaţii de faţade cu următoarele caracteristici:

Polistiren ignifugat expandat Termovic
Conform SR EN 13163:2003

Densitatea (Kg/m3)

15

25

Conductivitatea termică (Kcal/m x h x grad)

0,028

0,023

Rezistenta la încovoiere (KPa)

193,30

249,70

Efortul de compresiune la o deformare de 10% (KPa)

112,45

156,00

Absorbţia de apă de lungă durată prin imersie (%)

0,89

1,23Clasa de reacţie la foc: B

Grosimea nominală (mm)

20

30

40

50

80

100

Lungimea nominală (mm)

1000

1000

1000

1000

1000

1000

Latimea nominală (mm)

500

500

500

500

500

500

Numar panouri din ambalaj

25

16

12

10

6

5

Suprafata totală (m2)

12,5

8,0

6

5,0

3,0

2,5

Volumul ambalajului (m3)

0,25

0,24

0,24

0,25

0,24

0,25

 

Produse

Panoul CONCREWALL este un prefabricat (modular) uşor, constituit dintr-o placă de polistiren expandat de densitate corespunzătoare şi două plase de sârmă din oţel zincat. Acest panou e finalizat prin aplicarea de straturi de beton în baza unor proceduri simple. Sistemul CONCREWALL permite realizarea elementelor constructive verticale (pereţi portanţi), cât şi a celor orizontale (planşee) sau înclinate (acoperişuri).

 

 

Contactaţi M Holding International Inc Ltd.